Voda ima nenehni cikel obnove

Voda obstaja na zemlji že več milijon let. Naši predniki so uporabljali isto vodo kot mi. Vodo uporabljajmo, da ostanemo hidrirani ter za čiščenje telesa in raznih predmetov, ampak ni brez meja. Postopek nastanka vode je dokaj kompleksen.

Najprej, kar se zgodi, ko se voda izlije v odtok, potuje čez cevi v odtok ali pa čistilno napravo in nato odteče v najbližjo reko, na koncu pa se vse reke združijo v morje. V morju so sol in mikroskopske bakterije ter različne živali, ki vodo očistijo.

Vendar to ni vse, ob povišani temperaturi namreč nekaj vode izhlapi in se nato nabira v oblakih. Oblaki nato potujejo nad morjem in nad kopnem, kjer se ob stiku z vročim ali pa z mrzlim zrakom začne kemična reakcija, ki povzroči dež. Deževnica se nato nabira na gorah, od kjer odteče preko rek nazaj v dolino, kjer se nabira za uporabo v rezervoarjih.

Vodo uporabljamo tudi kot vir električne energije z uporabo hidroelektrarne, ki so zgrajene v jezu. Elektrika nastane tako, da ko naliv vode zadene rotorje, se tej začnejo samodejno poganjati in s tem ustvarjajo elektriko, ki se zbira v posebnih generatorjih. Količina vode, ki je potrebna za delovanje hidroelektrarne, je zelo velika, zato so zgrajene samo na večjih rekah.

voda

V prihodnosti znanstveniki načrtujejo drugačno obliko elektrarne. Te hidroelektrarne so v stopnji razvijanja in uporabljajo morje za ustvarjanje elektrike, uporabljajo namreč plimo in oseko. Pod vodo so zgrajeni posebni generatorji, ki bodo, ko plima vodo poviša, poganjala posebne rotorje, ki ustvarijo električno energijo. Isto se zgodi z oseko samo v obratni smeri. To lahko ustvari velik vir energije, ki je ekološko prijazen in skoraj neomejen, saj morje zavzema več kot 70 % površine zemlje.

Brez vode človek ne more preživeti več kot en teden, ker je potrebna za hidratacijo telesa. Brez nje bi naši organi počasi prenehali delovati, saj je odraslo človeško telo sestavljeno iz 60 % vode. Nekateri predeli zemlje še danes nimajo čiste vode, saj so njihovi viri vode onesnaženi, zato je treba poskrbeti, da je odpadna voda, ki se izliva v odtoke, dokaj čista. To lahko opravimo z osebnimi čistilnimi napravami, ki so vgrajene v zemljišče, na območju, kjer imamo odtok, ki odvaja odpadne vode iz hiše.

Ta naprava prečisti vodo s pomočjo mikroskopskih bakterij. To je ekološki način čiščenja vode, saj narava očisti vodo na isti način. Naprava je zgrajena iz dveh stranic, vsaka stranica pa opravlja različno nalogo. Obstajajo tudi naprave, ki uporabljajo korenine rastlin za filtriranje vode. S tem zagotavljamo čisto podtalnico in čisto vodo za naslednje generacije. Brez vode življenje ne more obstajati. Varčevanje z vodo je pomembno, saj si samo tako lahko zmanjšamo strošek položnic.